ضدکنفرانس محتوا اصفهان 1397

دهم اسفند ماه ۱۳۹۷ اولین ضد کنفرانس (unconf) با محوریت تبادل تجربیات در حوزه محتوا برگزار خواهد شد. از طریق لینک زیر می‌توانید در مورد مربی‌ها و این رویداد بیشتر بدانید.

ضد کنفرانس رویدادی برای افزایش دانش از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات است. برخلاف کنفرانس‌های، عادی افراد با محتوای مشخص در رویداد روبه‌رو نخواهند شد، بلکه به جای اینکه همه برای ارائه در زمان کنفرانس مقاله‌ای بنویسند، بعد از پایان کنفرانس هر کس مقاله‌ای در مورد دانش اندوخته خود خواهد نوشت.